Seperatör Tankı Geri

  • Seperatör’ün kelime anlamı ayırıcı demektir. Seperatör tankları vidalı kompresör sistemlerinin ana malzemelerinden biridir. Görevi sistemde dolaşan hava ile yağı birbirinden ayırmaktır. 

    • İstenilen ölçüde imalatı yapılabilir.
    • CE sertifikalıdır.
    • Elektrostatik toz boyalıdır.